fbpx

Mercedes Sprinter Minibus

Mercedes Sprinter Minibus je putnički ven sa velikim kapacitetom. Izrađen u Nemačkoj od strane Mercedes-Benz. Proizvodi se u različitim varijantama i varijacijama na temu putničkih sedišta i kapaciteta, od 8 do 20 putnika. Uključuje sve standardne sigurnosne i tehnologije za veći konfor putnika.

  • luksuzni mini-bis sa vozačem
  • uključenih 150km dnevnom rezervacijom
  • gorivo uključeno u cenu
  • putarine i parking uključeni u cenu
  • WiFi obezbeđen u vozilu

Max broj
20 putnika


Max broj
20prtljaga

70€ / PO SATU

Uključuje: ličnog vozača, gorivo i parking

250€ / PO DANU

MAX sati po km 12h ili 150km Uključuje: ličnog vozača, putarinu, gorivo i parking

180€ / POLA DANA

MAX sati po km 6h ili 100km Uključuje: ličnog vozača, putarinu, gorivo i parking

70€ / TRANSPORT DO AERODROMA

Uključuje: ličnog vozača, gorivo i parking \

1.4€ / POSLOVNO PUTOVANJE PO KM

Uključuje: ličnog vozača, putarinu, gorivo i parking

Rekli su o nama